Har du en undersøkende idé?

Har du en god idé til et undersøkende journalistisk prosjekt?

Ved Senter for undersøkende journalistikk får du et skreddersydd støtteapparat tilpasset ditt prosjekt. Du har tilgang til SUJO og Universitetet i Bergen sine nettverk nasjonalt og internasjonalt. Bilde: Zulfikar Fahmy.

Ta kontakt: 

Per Christian Magnus, Senterleder
Tlf: 414 23 330
Mail: per.magnus@sujo.mo

Kristine Holmelid, Reportasjeleder
Tlf: 909 50 320
Mail: kristine.holmelid@sujo.no

Støtteapparat

Ved Senter for undersøkende journalistikk får du et skreddersydd støtteapparat tilpasset ditt prosjekt, med blant annet reportasjeledelse og kompetanse om metodebruk, systematikk, datastøttet journalistikk og historiefortelling. Du har tilgang til SUJO og Universitetet i Bergen sine nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Noen journalister vil ha behov for korte, opphold for kurs eller konkrete research-oppgaver. 

Opphold

Journalister som hospiterer ved SUJO blir del av et redaksjonelt miljø sammen med senterets ansatte, masterstudenter og andre hospiterende journalister. Det vil holdes jevnlige morgenmøter hvor det utveksles informasjon om og bidrag til hverandres prosjekter.

Noen har større behov enn andre for konfidensialitet rundt sitt prosjekt. Hver enkelt hospiterende journalist får tilbud om opplegg tilpasset sine konkrete behov. 

Hvem kan sende ideer?

Det er ingen tematiske avgrensninger på prosjektene. Prosjekter som får støtte er undersøkende og forventes å kunne sette dagsorden lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Samarbeidsprosjekter i en redaksjon eller på tvers av redaksjoner er også velkomne.

Har du en idé så kan du beskrive prosjektidé og framdriftsplan, over maks to sider og sende til oss. Legg gjerne ved et enkelt budsjett og kortfattet CV.

Har du spørsmål, kontakt gjerne senterleder Per Christian Magnus eller reportasjeleder Kristine Holmelid.