Masterstudenter i undersøkende journalistikk

SUJO samarbeider med journalistikkutdanningen i Media City Bergen.

Masterstudenter i undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen blir en del av SUJO. Masterstudentene har tilgang til våre lokaler i 8. etasje på Media City Bergen, der det foregår masterundervisning og det er tilrettelagt for arbeidsstasjoner. Her sitter de side om side med SUJOs ansatte, journalister og redaksjoner som hospiterer ved senteret. Slik er de en del av et levende journalistisk miljø.

Masterstudiet i undersøkende journalistikk ved UiB ble opprettet høsten 2017. De første studentene ble uteksaminert våren 2019.

Første og andre kull masterstudenter

Foto: Zulfikar Fahmy. Fra venstre: Joar O. Vatlestad, Katrine Mjelde, Johanna M. Husebye, Paul André Sommerfeldt, Marita Ramsvik, Robert Nedrejord 

Første kull ved masterprogram i undersøkende journalistikk:

Andre kull ved masterprogram i undersøkende journalistikk:

Tredje kull ved masterprogram i undersøkende journalistikk:

Foto: Zulfikar Fahmy. Fra venstre: Stine Slettås Machlar, Ruth Mari Svendsen Skulbru, Anne Jo Lexander, Karoline Risnes, Magnhild Mostad, Marita Saue Hamre, Birgit Opheim, Andrea Ånestad, Henrik Eilertsen Hauken, Daniel Gangeskar, Håvard Lied, Magnus Fjeldstad, Sindre Osland Yndestad, Knut Gigs. Ikke tilstede: Klaus Gustafsson, Vilde Midtbø Ulsten