Masterprogram i

undersøkende journalistikk

På masterprogrammet i undersøkende journalistikk får du jobbe med å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet gjennom et undersøkende, langsiktig journalistisk prosjekt.

Masterprogrammet er både produksjonsrettet og analytisk orientert. Dette innebærer at du skal produsere et selvstendig journalistisk publiserbart graveprosjekt, samtidig som du arbeider med analytiske problemstillinger. Produksjonen kan gjøres i samarbeid med en eller flere mediebedrifter og underveis i prosjektet vil du få tett veiledning av fagmiljøet.

 

På veien vil du dessuten arbeide med ulike akademiske tilnærminger til medieproduksjon.

 

Undersøkende journalistikk er et felt i vekst, og studenter med denne utdanninga er attraktive for næringslivet. Gravejournalistikk blir mye lest, sett og hørt i nyhetsmedia, men det krever spesialisert kompetanse å produsere.

 

Som masterstudent blir du del av et fagmiljø ved Senter for undersøkande journalistikk (SUJO), sammen med dyktige reportasjeledere, doktorgradskandidater og journalister fra norske mediehus. Her får du fordype deg i undersøkende metode og formidling. 

 

Masterprogrammet er et heltidsstudium, men studiet kan kombineres med jobb, for eksempel i mediebedriftene i Media City Bergen.  

 

Undervisningen finner sted i Media City Bergen (MCB), en kunnskaps- og næringsklynge hvor universitetet holder til sammen med medieselskap som TV 2, NRK, Bergens Tidende og Bergensavisen, samt en rekke medieteknologiselskap.

 

Dette gir studentene en unik nærhet til mediebransjen.