Masteremne

Masteremne: Programmering i Python for journalister

UJO 665 Programmering i Python for journalister

På dette emnet lærer du å skrive enkle program og kunne forstå grunnleggende begreper i et moderne programmeringsspråk, blant annet variable tall- og tekstoperasjoner, valg- og løkkestrukturer, funksjoner, iterasjon, samlingsstrukturer, filer og klasser. 

Vi kommer til å legge ekstra vekt på typer av data og moduler som er relevante for journalistisk arbeid, som tekst og regneark.  

Undervisning og eksamen 

Dette emnet går i vårsemesteret. Det vil være to fysiske samlinger i Bergen i tillegg til digital undervisning i form av ukentlige videoleksjoner og gruppeveiledninger. Undervisningsvideoene legges ut en gang i uken. Tidspunkt for gruppeveiledning avtales med studentene i forbindelse med oppstartssamlingen i januar. Hver student vil også få en times individuell veiledning, som avtales nærmere. 

Organisering 

Studiet består av to samlinger på Media City i Bergen våren 2023.  

  • Samling 1: Slutten av januar/begynnelsen av februar 2023. Dato kommer. 
  • Samling 2: Avsluttende samling i Bergen etterfulgt av skriftlig 4-timers skoleeksamen. Tidspunkt blir klart senere. 

 

Opptak: 

15 plasser. 

10 studiepoeng. 

 

Dette sier Python-studentene våren 2022: 

«Jeg har lært utrolig mye.» 

«Veldig gøy. Veldig frustrerende. Mest gøy.» 

«Faget og undervisningen har vært helt glimrende.» 

For spørsmål ta kontakt med reportasjeleder og rådgiver:

Astrid Dalehaug Norheim

astrid.norheim@uib.no
M: +47 986 24 988

 

For mange vil det være aktuelt å søke stipend fra Stup. De har neste søknadsfrist 1. januar for studier til våren. Det er mulig å søke plass på masteremne under forutsetning av at man får Stup-stipend.

Hvis det er aktuelt å ta flere masteremner i undersøkende journalistikk, vil vi anbefale å søke om alle de planlagte masteremnene nå slik at man unngår å komme i Stups karantene etter ett emne. Maksbeløp på stipend er 100.000 kroner for deltidsstudier.  

Søk STUP-stipend her!