Mastermodul

Fra idé til publisering, masteremne i undersøkende journalistikk 

Emnet skal gi studentene både teoretisk og praktisk kompetanse i å utvikle alle relevante sider ved et graveprosjekt.

 

Studentene lærer å utvikle en idé til et fullverdig gravedesign på alle relevante nivå, fra prosjektstart til publisering, og skal kunne drøfte etiske, praktiske og metodiske tema knyttet til graveprosjekt.  

 

På første samling skal hver student ha med seg en idé til et graveprosjekt. Man kan velge å bruke eget prosjekt eller samarbeide med en annen student om utvikling av et prosjekt gjennom studiet. I de tre samlingene går vi igjennom fasene i et graveprosjekt: idéfasen, midtveisfasen og sluttfasen.  

 

Emnet retter seg mot journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å få helhetlig kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre et graveprosjekt. Det er en fordel å ha graveerfaring, men dette er ikke noe krav.  

Emnet går for første gang høsten 2022.