Undersøkende journalistikk

Erfaringsbasert master

Erfaringsbasert master (executive master) er skreddersydd for deg som er journalist eller redaktør i arbeid.

Du kan velge om du ønsker å ta ett eller flere emner.

Norsk mediebransje har de siste ti årene gått gjennom omfattende endringer og mange medieorganisasjoner melder om stort behov for å styrke medarbeidernes kompetanse innen undersøkende journalistikk, digitalisering og datastøttet journalistikk.

 

Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) har utviklet en rekke emner innen disse temaene, som kan tas enten enkeltvis eller settes sammen til en erfaringsbasert master i gravejournalistikk.

 

Emnene er utviklet i samarbeid med sentrale medieaktører som Schibsted og TV2/Egmont. Hvert emne gir 10 studiepoeng og er fleksibelt lagt opp med en kombinasjon av nettbasert undervisning og fysiske samlinger ved UiB i Bergen. Dersom du velger å ta samtlige seks emner kan du søke opptak til en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng og oppnå en erfaringsbasert master i gravejournalistikk på totalt 90 studiepoeng. Det vil være mulig å søke opptak til masteroppgave fra våren 2024.

 

Hvem kan søke? 

Alle emnene er på masternivå og vi krever derfor at søkere har bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen tilsvarende grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang. Søkere må også dokumentere minst to års yrkeserfaring som journalist. Lang og relevant erfaring kan etter nærmere vurdering erstatte inntil ett år av utdanningskravet. 

Vi vil prioritere søkere som allerede har tatt ett eller flere av de andre emnene som inngår i masterprogrammet, og ellers etterstrebe en god variasjon i studentgruppen med tanke på både geografisk fordeling og små/store redaksjoner.

 

Høsten 2023 tilbyr vi:

Øvrige emner: 

Disse emnene vil etter planen gå på nytt vårsemesteret 2024, med forbehold om endring i planene. 

Våren 2024 tilbyr vi:

Søknadsfrist for våren 2024: 15. oktober

 

Kommende emner

Disse er under planlegging. Mer informasjon fortløpende: og det vil komme mer informasjon fortløpende om disse:

  • Historiefortelling i et undersøkende prosjekt 
  • Metode 

Spørsmål eller innspill om den erfaringsbaserte masteren:

Ta kontakt med Astrid Dalehaug Norheim, telefon 98624988 eller e-post: astrid.norheim@uib.no

 

For mange vil det være aktuelt å søke stipend fra Stup. De har neste søknadsfrist 1. januar 2023. Det er mulig å søke plass på masteremner med forbehold om at du får Stup-stipend. Hvis det er aktuelt å ta flere masteremner i undersøkende journalistikk, vil vi anbefale å søke om alle de planlagte masteremnene nå slik at man unngår å komme i Stups karantene etter ett emne. Maksbeløp på stipend er 100.000 kroner for deltidsstudier.  

stupstipend.no

Les mer om de ulike modulene, og hvordan du kan søke opptak til dem.