Undersøkende journalistikk

Erfaringsbasert master

Erfaringsbasert master (executive master) i undersøkende journalistikk er skreddersydd for journalister i full jobb.

Fra og med våren 2022 kan du søke opptak til mastermoduler i undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen og SUJO.

 

Det er en praktisk rettet og erfaringsbasert master med totalt åtte ulike moduler.

 

Du kan velge om du ønsker å ta én modul, flere, eller alle sammen. Tar du alle modulene vil du også kvalifisere til å skrive masteroppgave og få en mastergrad i undersøkende journalistikk.

 

Siden masterprogrammet er skreddersydd for folk i arbeid, er hver modul på 10 studiepoeng (SP). I tillegg vil et graveprosjekt og en teoretisk refleksjonsoppgave være på 30 SP. Det betyr at du kan ta en mastergrad på totalt 90 SP.

 

Det stilles krav om at du allerede har studiepoeng tilsvarende en bachelorgrad i bunn. Det stilles derimot ingen krav om fagområde.

Les mer om de ulike modulene, og hvordan du kan søke opptak til dem.