Mastermodul

Avansert research

UJO 662 Avansert research 

Masteremnet har som mål å gi studenten avansert kunnskap om og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver som er relevante for dyptgående gravejournalistikk.

I studiet lærer man å følge pengestrømmer ut av landet, navigere i selskapsstrukturer, samt avansert personsøk.

Studiet vil også gi avansert kunnskap om ulike former for korrupsjon og innsyn i reelle rettighetshavere i norske selskap. 

Oppdatert per 24.10:

Gjesteforelesere: 

  • Jon Petter Rui, professor i jus ved UiB. Han ledet Hvitvaskingslovutvalget fra 2015-2017 og har skrevet den nyeste lovkommentartoen om hvitvaskingsloven. Han foreleser om hva hvitvasking er, hvordan det foregår, hvordan man kan gå frem for å identifisere risiko for hvitvasking innenfor et samfunnsområde og hvordan man kan undersøke om det har skjedd hvitvasking.
  • Knut Gjernes, gravejournalist i Dagens Næringsliv, har vunnet SKUP-prisen tre ganger og fått SKUP-diplom fem ganger. Hans tema er muntlige kilder: Hvorfor de er viktige, hvem som er de beste kildene, hvordan du får dem og pleier dem.

Flere gjesteforelesere kommer.

 

Organisering 

Studiet består av tre samlinger på Media City i Bergen våren 2023. Eksamen består av en emneoppgave som skal leveres innen oppsatt frist. 

  • Samling 1: 26.-27. januar 2023  
  • Samling 2: 13.-14. februar 2023  
  • Samling 3: 17.-18. april 2023  

Innlevering av emneoppgave: 15. mai 2023 

15 plasser.  

Søk her!!

For spørsmål ta kontakt med reportasjeleder og rådgiver:

Astrid Dalehaug Norheim

astrid.norheim@uib.no
M: +47 986 24 988

 

For mange vil det være aktuelt å søke stipend fra Stup. Neste søknadsfrist er 1. januar 2023. Det er mulig å søke om plass på masteremne under forutsetning av at man får Stup-stipend. Hvis det er aktuelt å ta flere masteremner i undersøkende journalistikk, vil vi anbefale å søke om alle de planlagte masteremnene nå slik at man unngår å komme i Stups karantene etter ett emne. Maksbeløp på stipend er 100.000 kroner for deltidsstudier.  

Søk STUP-stipend her!