Lyst til å ta et masteremne hos oss? Påmeldingen åpen

Lyst til å fordype deg i gravejournalistikk, ved siden av jobben som journalist eller redaktør?  Ett nytt emne og to velkjente er tilbudet til deg våren 2024.

Våren 2024 tilbyr vi disse tre emnene: 

Alle emnene er på masternivå og vi krever derfor at søkere har bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen tilsvarende grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang. Søkere må også dokumentere minst to års yrkeserfaring som journalist. Lang og relevant erfaring kan etter nærmere vurdering erstatte inntil ett år av utdanningskravet.

 

I særskilte tilfeller kan en deltaker følge emnet som et kurs, uten studiepoeng. Ta kontakt med astrid.norheim@uib.no.

For mange vil det være aktuelt å søke stipend fra Stup. Neste søknadsfrist hos Stup er 1. oktober. Det er også en søknadsfrist 1. januar. 

Det er mulig å søke masteremner nå under forutsetning at du får Stup-stipend.

Hvis det er aktuelt å ta flere av emnene som inngår i masterprogrammet, vil vi anbefale å søke om støtte til alle de planlagte masteremnene nå, slik at man unngår å komme i Stups karantene etter ett emne. 

Maksbeløp på stipend er 100.000 kroner for deltidsstudier.