Nå kan du søke stipend til masteremner

Filmarbeidere som lager dokumentarer kan få Fritt ord-stipend for å gå på våre masteremner i undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen i 2024.

For våren 2024 skal det deles ut to stipender, som dekker studieavgiften på 40.000 kroner. I tillegg dekkes inntil 10.000 kroner i reise og opphold for å delta på samlingene i masteremnet.

 

Søknadsfrist for masteremne: 15. oktober
Søknadsfrist for stipend: 15. desember

Disse emnene kan du ta

Krav til søkere

  • Minst to års redaksjonell erfaring. 
  • Bruken må rapporteres både til SUJO og til Fritt Ord. Rapportering må skje innen 1. juli for vårsemesteret og 31. desember for høstsemesteret. 

Intensjonen er å tildele et eller flere stipender i flere semestre fremover.  

Lever søknad på skjemaet her

Spørsmål?  Astrid Dalehaug Norheim, masterkoordinator, SUJO/UIB

astrid.norheim@uib.no