Journalistikk etter valget

Hvordan kan lokalavisene følge det nye kommunestyret opp best mulig? Vi inviterer til samarbeid.

Valgnatta er over, og snart skal nye kommunestyrer konstituere seg. Deretter skal de nyvalgte sette sitt preg på neste års budsjett og økonomiplan. Hvordan kan lokalavisene følge det nye kommunestyret opp best mulig? Flere lokalaviser vil dele sine planer for de kommende ukene.

En god plan fra starten av kan bidra til å gi bedre oversikt, avdekke løftebrudd og gjøre det lettere å utfordre politikerne. Vi vil også diskutere hvordan gode planer kan settes i system.

Bli med på idèmyldring fredag 15. september 2023 kl. 10:00 — kl. 11:00

Lenke til webinaret her 

 

Eksperter fra Universitetet du kan bruke til politisk journalistikk

Valgresultater, meningsmålinger:

 • Johan Giertsen og Terje Sørensen, Poll of Polls

Valg, representasjon, deltagelse:

 • Jacob Aars (lokalvalgekspert, deltagelse m.m)
 • Elisabeth Ivarsflaten (ulike valgtemaer, særlig inkludering)
 • Simon Neby (særlig klima)
 • Lise Rakner (ulike valgtemaer)
 • Ragnhild Muriaas (representasjon, deltakelse i politikken)
 • Torill Stavenes (representasjon og deltakelse)
 • Institutt for politikk og forvaltning, Universitetet i Bergen

Meningsmålinger:

 • Gunnar Grendstad
 • Tor Midtbø (kun teknisk om meningsmålinger)
 • Ruben Mathisen
 • Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Migrasjon/flyktninger:

 • Hakan Sicakkan
 • Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Deltakelse/mobilisering:

 • Kristin Strømsnes
 • Jana Belschner
 • Ruben Mathisen
 • Mari Helliesen
 • Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Representasjon:

 • Ruben Mathisen (ulikhet og representasjon)
 • Jana Belschner (kjønn, ungdom og representasjon)
 • Mari Helliesen (klima, ungdom og representasjon)
 • Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Styring/styringssystem lokalt/regionalt:

 • Arjan Schakel
 • Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Klima:

 • Mari Helliesen
 • Kristin Strømsnes
 • Marte Skogen (særlig offshore wind)
 • Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen
 • Endre Tvinnereim (særlig klima), Institutt for politikk og forvaltning, UiB

Ytre høyre/populisme:

 • Jonas Linde
 • Linn Sandberg
 • Lars Erik Berntzen
 • Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Velferd/arbeidsliv:

 • Siri Hansen Pedersen
 • Georg Picot
 • Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Urfolk og valg i nord:

 • Aaron Spitzer
 • Per Selle
 • Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Velgervandringer, holdninger til vindkraft, klimapolitikk:

 • Ingrid Kvåle Faleide (Norsk medborgerpanel)
 • Institutt for politikk og forvaltning, UiB

Bærekraft, klima- og energiomstilling, transport:

 • Håvard Haarstad, leder for Center for klima- og energiomstilling

Miljø, areal, matsikkerhet, transport:

 • Peter Andersen, instituttleder ved Institutt for geografi ved UiB: miljø, areal, matsikkerhet og transport (spesielt sykkel).
 • Grønn omstilling, regional utvikling/distriktsutvikling:
  Grete Rusten, Institutt for geografi.

Plan- og bygningsrett:

 • Nikolai Winge, Holth & Winge

Dataanalyse:

 • Diana Guerrero, dataanalytiker i Senter for undersøkende journalistikk (SUJO)

Video og streaming (ikke teknisk):

 • Videojournalist Alrik Velsvik

Sjekk også her: Valgeksperter ved UiB:

Se webinar i opptak

 • Johan Giertsen fra Poll of polls gir gode tips til deg som dekker valget. Se opptak av webinaret 7. september her.
 • Lær hvilke spørsmål du bør stille til politikerne om arealplanlegging, utbygging og naturvern. Med jurist Nikolai Winge og journalist Anna Huseby. Se opptaket her
 • Lær hvilke spørsmål bør du stille lokalpolitikerne som vil beholde eller legge ned skoler, og hvor du finner gode tall og fakta om skoleøkonomi og skolekvalitet. Eksempler fra lokalavisa Lister. Les mer her

Signal-grupper

Skal du jobbe mye med valget, anbefaler vi å bli med i ett eller flere nettverk for støtte og idéutveksling. Hvert nettverk får sin egen Signal-gruppe. Hvis det er ønske om det, vil vi også arrangere redaksjonsmøter på Teams:

Nettverk 1: Ideutvikling

Her kan du diskutere sakene du jobber med rundt valget. Still spørsmål, del idéer, kom med stort og smått! SUJOs reportasjeledere vil hjelpe deg å foredle ideene, og fageksperter på en rekke felt har lovet å bistå ved behov.

Nettverk 2: Valgmålinger

Dette er gruppen for hjelp med tolkning av meiningsmålinger og valgresultat. SUJOs reportasjeledere vil bidra med idéutvikling, og Poll of polls-eksperter har lovet å bida.

Nettverk 3: Video og streaming

Bli med her om du skal jobbe med video eller streaming i valkampen. Kan hende du skal lage video-enquete, politikerintervju, valkampsending eller debattsending? Her kan du utveksle ideer og erfaringer, og vi vil prøve å svare på dine spørsmål. Videojournalist Alrik Velsvik vil bidra.

Satsingen på lokalavisjournalistikk om årets valg er i regi av Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i samarbeid med Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Tidligere arrangement

Fagdag for lokalredakasjoner

Gruppen som deltok på fagdagen den 18. august. 36 påmeldte deltakere fra redaksjoner over hele Norge.

Se foredragene i opptak:

Øvrige sesjoner

 • Gode tips til å lage politiske kommentarer, v/Sølve Rydland, politisk redaktør i BA.
 • “Dette burde journalister spurt meg om”, v/ Hans-Erik Ringkjøb, avtroppende ordfører i Voss.
 • Slik kan du dekke valgkampen med lyd og bilde, med små ressurser, v/videojournalist Alrik Velsvik

I tiden før og etter valget i september vil vi arrangere digitale inspirasjonssamlinger, verksteder og temamøter som er åpne for alle.

Meningsmålinger

Tallknuser Johan Giertsen fra Poll of polls deler sine beste råd om hvordan du får gode saker ut av meningsmålingene. Poll of polls samler resultatene av alle norske meningsmålinger. Her kan du finne data på både lokalt og nasjonalt nivå.

Bli bedre kjent med velgerne

Marta R. Eidheim og Ingrid Kvåle Faleide ved Universitetet i Bergen presenterer Norsk medborgerpanel. Panelet er et representativt utvalg av Norges befolkning. De har svart på spørsmål om viktige saker i samfunn og politikk i ti år. I dag vil du få høre om de siste velgervandringene og de mest tydelige holdningsendringene, og hvordan disse kan påvirke årets valg.

Godt valgstoff

Etter flere webinarer har vi følgende tips til lokalstoff og prosjekter:

 • Prioriter alltid det lokale innholdet. Hvis en rikspolitiker er på besøk, trenger du ikke å dekke det. Finn eventuelt en lokal vinkling. Er rikspolitikeren på besøk hos en lokal bedrift, spør bedriftseieren hva som er viktig for ham, og utfordre politikeren på dette.
 • Sett dagsorden. Ta for eksempel utgangspunkt i kommunens halvårsrapport. Hvordan har det gått i ulike sektorer? Mål politikerne på hva de har fått gjort.
 • Før logg over hvor mye ulike partier er omtalt.
 • Krev at politikerne prioriterer. – Det er klart at vi må sette unge og eldre opp mot hverandre. Det har ikke våre politikere klart, og nå er kommunen på stø kurs inn i Robek, sa Svend Arne Vee.
 • Utfordre på sentrale løfter. Høyre sentralt har lovet at kommunale skatter skal holdes nede i kommuner som får Høyre-ordfører etter valget. Svend Arne Vee savner mer journalistikk på hvilke konsekvenser slike sentrale løfter kan få.
 • Meningsmålinger. Redaktør Lillian Holden i Hallingdølen fortalte at de har hatt meningsmålinger i alle dekningskommunene, gjennomført av Norfakta. Meningsmålingene viste blant annet at mange er usikre, noe som er et godt utgangspunkt for en spennende og viktig valgkamp.
 • Spør velgerne om viktige lokale saker. Sogn Avis har hatt meningsmåling der de spurte hva folk mener om vindkraft.
 • Podkast. Hallingdølen har startet en nyhetspodkast, der de første episodene handler om valget. De har invitert de reelle ordførerkandidatene i studio, til en samtale om hvem de er, hva de brenner for og hva de vil gi kommunen. Firdaposten planlegger podkast der de intervjuer den yngste og den eldste fra hver liste, for å få fram om det er store forskjeller.
 • Sjekk hvilke politiske saker unge er opptatt av. Spør for eksempel ungdomsrådet i kommunen.
 • Grundig oversikt nærmere valget. Nærmere valget vil Hallingdølen gi leserne et oversiktlig og helhetlig bilde av hvem de kan stemme på, med valganalyse og valglister.
 • Folkemøter. Hallingdølen har planlagt ordførerdebatter der de utfordrer kandidatene på de mest betente temaene. Sogn Avis har fått spørsmål om å være ordstyrere på folkemøter, og har bestemt seg for å ta eierskap til folkemøtene, ved å stå for debattledelsen og sannsynligvis hyre inn eksterne krefter til streaming.
 • Betente temaer. Ta tak i de temaene som virkelig splitter partiene og velgerne. Hva mener de ulike kandidatene?
 • Valgomat. Sogn Avis planlegger å bruke Amedias valgomat.
 • Samarbeid. Firdaposten samarbeider med Fjordenes Tidende om fri flyt av alt valgstoff, selv om avisene er i ulike konsern.
 • Kjøp inn ekstern hjelp. Redaktør Svend Arne Vee i Firdaposten anbefalte å kjøpe inn ekstern hjelp til streaming folkemøte, valgvake og lignende, og bruke journalistene til å fylle arrangementene med lokalt innhold. – Det er valg hvert fjerde år. Dette har vi råd til, sa han.
 • Lag enqueter og vignetter nå, til bruk i f.eks. valgkampsendinger. – Dette er fullt relevant om du lager det nå, sa Svend Arne Vee i Firdaposten.

Om prosjektet

Prosjektet Lokalavisenes valg -23 gjennomføres av Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i samarbeid med MBL og Landslaget for lokalaviser (LLA). Tiltakene skal komme hele mediebransjen til gode.

Spørsmål om valgprosjektet? Ideer til faglig innhold? Ta kontakt med:

Prosjektleder Kristine Holmelid (SUJO)

Laila Borge (LLA)