Søk høstens masteremner

En spennende nyhet og to etablerte klassikere. Samlingsbaserte emner du kan kombinere med full jobb høsten 2023.

Nytt emne: 

Etikk i undersøkende journalistikk  

Ved professor i journalistikk Svein Brurås

Tre samlinger:

21. – 22. august

11. – 12. september

23. – 24. oktober

I denne emnet skal vi se nærmere på den undersøkende journalistikkens begrunnelse og legitimering. Med hvilken rett kan vi krenke? Hvorfor kan ikke journalistene bare holde seg til den «snille» journalistikken, den som ikke plager noen?

Undersøkende journalistikk skal først og fremst beskytte mennesker mot urett og overgrep. Den skal avdekke det kritikkverdige og ta vare på det gode samfunn, ikke minst lokalt. For redaksjonelle medarbeidere handler det ofte om en balansegang: Vi skal på den ene side være uredde og pågående, og på den andre side unngå unødige skadevirkninger. I den ene vektskålen ligger informasjonsoppgaven, i den andre ligger hensynet til dem som blir omtalt og som føler seg uthengt.

I dette emnet skal vi øve oss på slike avveininger. Vi skal fordype oss litt i etisk teori, men ikke minst skal vi tilegne oss den praktiske klokskapen som ligger i pressens årelange arbeid med egen yrkesetikk. Vi skal studere uttalelser fra Pressens Faglige Utvalg og hente innsikter fra rapporter og studier av kontroversielle mediesaker. Vi skal formulere den oppsamlede erfaringen som finnes i redaksjonene. Samtidig vet vi at mediene i dag er styrt av kommersielle målsettinger, noe som kan skape store etiske utfordringer.

Etikken omfatter ikke bare publiseringen. Den omfatter også det som skjer før publisering: kildekontakt, metoder i research og innsamlingsarbeid, og journalisters adferd. På dette kurset skal vi sette oss inn i spørsmål som kildevern, skjulte metoder og premisser for ryddige kilderelasjoner. Et annet stort og viktig tema er publiseringsetikken, der vi blant annet skal fylle de sentrale begrepene saklighet og omtanke med innhold.

Det blir lagt opp til tre obligatoriske samlinger i Bergen, hver av dem på to dager. Samlingene består av workshops, forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Studentene skal i løpet av kurset levere en individuell skriftlig emneoppgave om en selvvalgt presseetisk problemstilling.  Mellom samlingene blir det digital undervisning/veiledning, og studentene skal arbeide individuelt både med emneoppgaven og med forberedelser til samling.

«Etikk i et undersøkende prosjekt» er et ti-poengs masteremne som tar utgangspunkt i aktuelle og konkrete journalistiske saker og presseetiske problemstillinger.

Informasjon og søknad sendes her

Fra ide til publisering i et graveprosjekt

Lær å sikre fremdrift og kvalitet i et graveprosjekt. 

Lær av de beste innen ulike tema:

  • Nordens gravenestor Nils Hanson (SVT) 
  • Behandling av sårbare kilder ved Ingunn Røren (Aftenposten) 
  • De viktige oppfølgingssakene ved sjefredaktør Gard Steiro (VG)

Tre samlinger:

31. august – 1. september

28.-29. september

30.– 31. oktober

 

 “Kjempenyttig studie som jeg allerede har fått utbytte av i min arbeidshverdag” 

Tidligere student 

“Det var et veldig lærerikt emne med knallgode forelesere.” 

Tidligere student 

Informasjon og søknad sendes her 

Datajournalistikk, store data og digitale verktøy

 

Emnet gir studentene en grunnleggende forståelse av data som journalistisk verktøy.

Dette emnet er for deg som ikke er dataspesialist, men gjerne vil lære mer om hvilke muligheter man har for å bruke verktøyene i konkrete graveprosjekt.

 

Vi går i dybden på fire faser i et datajournalistisk prosjekt: Innhenting og import av data, vasking av data, analyse av data og presentasjon av data. Vi bruker Excel og Google sheets.

Det er tre fysiske samlinger på Media City i Bergen lunsj til lunsj. I tillegg blir det publisert instruksjonsvideoer mellom samlingene med tilhørende oppgaver. Det blir tilbud om digitale gruppesamlinger hvor man går gjennom oppgavene.

 

Tre samlinger:

7.-8. september

16.-17. oktober

16.-17. november

 

Gir deg en grunnleggende forståelse av data som journalistisk verktøy.

«Jeg har blitt flinkere til vasking av data, kombinering av datasett, å se muligheter, begrensninger og hva som må til for å kunne komme med konklusjoner» Maria Hasselgård, NRK Brennpunkt

 

“Eit lærerikt kurs.”  

Tidligere student 

Informasjon og søknad sendes her