– Graveprosjekt må ha faste rammer

For tredje år på rad leverer Forsvarets forum metoderapport til SKUP.

Står på for Forsvarets forum: Andrea Rognstrand. Vernepliktig journalist Eilén Wikhaug Christensen i arbeid. (Foto: Stian Eisenträger)

Andrea Rognstrand er nyhetsredaktør i en redaksjon med ti redaksjonelt ansatte og to vernepliktige som jobber som journalister. Trafikktallene til nyhetsstedet om forsvaret har økt voldsomt år etter år.

Rognstrand har som journalist og nyhetsredaktør i Forsvarets forum bidratt til tre metoderapporter som er send inn til SKUP:

  • 2020: Metoderapport om svikt i Forsvarets logistikksystem

  • 2021: Metoderapport om ulovligheter i Forsvarsbygg

  • 2022: Metoderapport om seksuell trakassering og varsling i Forsvaret

De siste årene har hun i tillegg tatt to emner i den erfaringsbaserte masteren til Senter for undersøkende journalistikk og Universitetet i Bergen. I en travel hverdag har hun unnagjort Fra ide til publisering og Reportasjeledelse.

Tre år på rad med SKUP-rapporter fra Forsvarets forum. Hva har dere gjort for å klare det?

– Vi har satt oss helt klare mål om å drive undersøkende journalistikk. Vi har fire magasiner i året, hver av dem med en hovedsak. Minst én av dem håper vi at er god og utfordrende nok til å levere rapport om. Det har vi klart de siste tre årene.

– Vi syns jo selv at det er utrolig stas at vi- en liten redaksjon med seks skrivende journalister- får dette til. Jeg tror det har bidratt til en kultur i redaksjonen for at undersøkende journalistikk er noe vi vil prioritere og lære mer om. Så når det kommer en god og gjennomtenkt idé, går vi for det.

Hva er dine beste tips for å drive undersøkende journalistikk i en relativt liten redaksjon?

  1. Si nei til mye.
  2. Bruk undersøkende metoder i hverdagen og driv hverdagsgraving.
  3. Tenk etter om det er gravepotensiale i nyhetssakene dine. Kan den oppsiktsvekkende nyheten din være del av et større kompleks eller et symptom på systematiske misforhold?
  4. Ha klare betingelser i redaksjonen for hva som skal til for at man skal satse på det som et graveprosjekt, for eksempel at det er dokumenterbart, at det inneholder en god historie og at det er noe som står på spill.

Hvordan oppstår de beste ideene til graveprosjekt?

– Hos oss har de sprunget ut av enkeltsaker i nyhetene, for eksempel at en bataljonssjef i Nord-Norge som hadde gitt bort alle sokkene sine til soldater, som ble til en sak om at Forsvaret måtte haste-anskaffe klær og utstyr til nærmere en halv milliard i 2019, og hadde brukt unntakshjemler – i flere tilfeller feil– for omtrent 200 millioner kroner.

Saken om seksuell trakassering det begynte med at vi ville se på hvor ofte folk i Forsvaret ble dømt for overgrep og voldtekt, og da vi etter hvert skjønte at det ikke er så mange, utviklet det seg til at vi ville se på hvordan nulltoleranse og konsekvenser fungerer i praksis.

Hvor viktig er metodikk og organisering?

– Det er alfa og omega. Vi har hatt flere gode ideer som aldri er satt på trykk fordi det ikke var lagt gode nok planer for gjennomføring, både når det gjelder metodikk og organisering.

Nå setter vi ganske faste rammer for prosjektene, og har faste møter om fremgangsmåte underveis.

Hvordan jobber dere med motivasjon for å gå inn i den krevende delen av journalistikken?

– For oss er det veldig motiverende at journalistikken vår blir lagt merke til. Dessuten har vi i fagpressen et helt unikt utgangspunkt i at vi kjenner sektorene vi dekker godt. Dermed kan vi konkurrere med de større, dyktige redaksjonene om saker på vårt felt.

Sommeren 2020: Andrea intervjuer daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen mens de er på sykkeltur. (Foto: Krister Sørbø)

– I vår redaksjon spiller vi dessuten på lag. Når en av journalistene blir tatt ut av det daglige arbeidet til å konsentrere seg om én sak, stepper resten inn for å holde i dens normale oppgaver. Alle hos oss må være involvert hvis vi skal få til et krevende undersøkende prosjekt.

SKUP-rapporter kan være krevende å skrive. Hvordan gjør dere det?

– Enig. Det har vi bare måttet sette av tid til. Årets rapport tok store deler av julen. Men det er utrolig lærerikt, både for den som har jobbet med saken og de som leser rapporten.

Hvilke saker tror du blir premiert av årets SKUP-jury?

– Jeg er imponert over det arbeidet Faktisk verifiserbar har gjort siden krigsutbruddet i februar. Det har vært inspirerende å følge med på hvordan de har benyttet seg av osint – open source intelligence – til journalistikk, og de har levert stoff som har gitt dypere forståelse av krigen. For øvrig har Krister Sørbø deltatt i prosjektet fra oss.

NRKs kartlegging av massasjesalongene gjorde inntrykk på meg.