Her er tipsene du trenger for å få SKUP-prisen

SKUP-prisen er først og fremst en metodepris. Det betyr at selv små redaksjoner kan hevde seg i konkurransen. Få gode tips fra to  jurymedlemmer.

Journalist Janne Birgitte Prestvold i Fædrelandsvennen og reportasjeleder Kristine Holmelid ved SUJO har årelang erfaring med å utpeke de mest betydningsfulle prosjektene innenfor undersøkende journalistikk i Norge.

I dette webinaret som ble arrangert i desember 2022 går jurymedlemmene gjennom  en rekke forhold som er verdt å tenke over før du begynner å skrive.

SKUP-prisen deles ut under den årlige SKUP-konferansen i Tønsberg, og må oppfylle en rekke kriterier.

Nyhetsverdi er viktig, men også:

• Ny metode
• Konsekvens
• Egne undersøkelser
• Originalitet
• Motstand
• Vesentlighet
• Dokumentasjon
• Kildekritikk
• Kildehåndtering
• Etiske problemstillinger
• Formidling
• Metoderapporten

Rapporten bør redegjøre for hvordan arbeidet ble utviklet og strukturert. I tillegg tjener den på å begrunne valg, metoder, kildevalg og kildekritikk.

Samtlige publiseringer skal legges ved. Juryen setter pris på at rapporten også omtaler etiske vurderinger, spesielle erfaringer og om du fikk motstand underveis.

Konsekvenser og hva som er nytt etter at sakene ble publisert bør også omtales.

Juryen leser, ser og hører sakene – så rapporten må ikke bruke plass på hva sakene handler om. Da er det bedre å dele erfaringer, tips og grep som andre kan ha nytte av å vite om.

Prestvold og Holmelid brukte den såkalte Tjøme-saken til Tønsberg Blad (2018) som eksempel på grundig lokaljournalistikk som tok i bruk gode metodiske grep. Juryen framholder kreativ miks av metoder når lokal motstand blir sterk som utslagsgivende for premiering.

Webinaret oppmuntrer små- og mellomstore redaksjoner til å sende inn rapport. En god metoderapport er alltid en god søknad.

SKUP-juryen ledes av Lars Helle (Dagbladet). I tillegg:

Frank Gander/Stiftelsen Tinius, Tove Lie/Khrono, Kristine Holmelid/SUJO, Sun Heidi Sæbø/Morgenbladet, Niklas Lysvåg/TV2 og Janne Birgitte Prestvold/Fædrelandsvennen.

En god førstetest: Svarer rapporten din på kriteriene for SKUP-prisen?

Her kan du laste ned presentasjonen fra webinaret