Siste samling for masterkullet i datajournalistikk

Gode datasett er en gullgruve for journalister. 

Årets masterkull i datajournalistikk er i mål. Emnet gir grunnleggende forståelse av data som journalistisk verktøy. Både metode og formidling dekkes for å møte den stadig større etterspørselen etter slik kunnskap i norske redaksjoner.

Kullet har lært mer om å samle inn data og vaske dem slik at utgangspunktet blir bra.

Så har deltakerne lært mer om å analysere datasett, samt presentere dem på en god og forståelig måte. 

På siste samling i 2022 deltok årets vinnere av Dataskup: Redaksjonell utvikler Fredrik Hager-Thoresen og Trond Strøm fra Aftenposten.

De viste hvordan redaksjonen ved hjelp av datajournalistikk kartla grov svikt i omsorgen for syke barnevernsbarn. Begge delte erfaringer fra arbeidet i redaksjonen.

Datajournalistikk-emnet gir 10 studiepoeng og er tilbud fra SUJO og Universitetet i Bergen.

Lyst til å søke? Neste oppstart er høsten 2023.

BILDE (f.v): Astrid Dalehaug Norheim (SUJO), Kjetil H. Dale (TV 2), Marie Golimo Kingsrød (VG), Kari Nygard Tvilde (NRK), Vicky Schaubert (NRK), Carl Gustav Lindén (emneansvarlig), Eivind Fondenes (NRK), Trond Strøm (Aftenposten), Solveig Nyhus Aksnes (NRK), Diana Guerrero (SUJO). Ikke til stede da bildet ble tatt: Jenny Duesund (NRK) og Roar Ove Valderhaug (Aftenposten). Foto: Helena Johnsen.