Fikk pris for å avdekke hemmelighold, usynliggjøring, feil og forskjellsbehandling i Brønnøy kommune

Brønnøysunds Avis tildelt Lokalskarven for beste lokale sak i 2022. 

Avisen begynte å se på de lokale planene for vekst innen havbruk. De oppdaget et interessant persongalleri med skiftende hatter, ulik behandling av saker, manglende innsyn i prosesser og arroganse.

Serien ble støttet av redaktør Matti Riesto, journalistene Bente Milde (midten) og Lillemor Hestvik.

Satsingen utløste en serie med saker i BA.

Juryen bestod av Lise Fagerbakk, Inger Elin Kristina Utsi, John Arne Storhaug og Audun Hasvik vurderte vesentlighetskriteriet, presentasjon og metoderapporten som det viktigste i arbeidet.

Om dette prosjektet uttaler juryen:

«Saken setter søkelyset på det som er en utstrakt ukultur i kommune-Norge. Journalistene har i denne saken brukt grunnleggende godt journalistisk håndverk og avdekket hemmelighold, feil og forskjellsbehandling gjennom et smutthull i plan- og bygningsloven. Journalistene har klart å belyse og forklare loven, inhabilitet og maktarroganse på en lettfattelig og interessant måte.

 
Det krever både kløkt, et godt kildenettverk, journalistisk metode og ikke minst mot, å gå mot en av kommunens mektigste menn. Juryen er særlig fornøyd med at det er utført av en liten redaksjon i en liten by, hvor alle kjenner alle.»

Lokalskarven deles ut til årets beste lokale sak publisert i redaksjoner med 15 eller færre redaksjonelle medlemmer.

– En ære å motta Lokalskarven- prisen for årets beste lokale sak! Takk til våre lesere som deler sine utfordringer i, og med BA. Takk til kollega Lillemor Hestvik og redaktør Matti Riesto for dedikasjon til gravejournalistikken, takk til NJ-konferansen Gull og Gråstein -21 som viste oss vei, takk til Senter for undersøkende journalistikk som satte oss i perspektiv, takk til forfatter Vigdis Holmaas for veiledning i Konstruktiv journalistikk,og takk til Fritt Ord som trodde på oss, og bidro ikke bare til finansiering, men også til selvtillit, og takk til alle i BA som har bidratt til arbeidet, sier Bente Milde.