Unikt samarbeid med American University

Et nytt utvekslingsprogram kalt Bridging Investigative Journalism (BRIJ) sikrer studentutveksling mellom Bergen og Washington D.C.

Det er resultatet etter at UTFORSK-programmet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har innvilget støtte til Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og Universitetet i Bergen sitt prosjekt for å utvikle varige samarbeidsrelasjoner med USA innen undersøkende journalistikk. – Hvert år får fem journaliststudenter fra American University i Washington D.C bytte plass med fem av våre masterstudenter i journalistikk i Bergen. I løpet av oppholdet deltar studentene i undervisningen, møter forskere, samt besøker redaksjoner og selskaper innenfor medieteknologi: Både teori og praksis, sier senterleder Per Christian Magnus ved SUJO. Åtte studenter i undersøkende journalistikk ved American University var en del av teamet som i år ble tildelt den prestisjetunge Pulitzer-prisen for Washington Post sin dekning av Kongress-angrepet i 2021. Prosjektet ble ledet av gravenestoren John Sullivan, som også skal bidra til BRIJ-samarbeidet. Programmet inkluderer samarbeid med US-Nordic Press Center (US-NPC) i Washington D.C. Senteret startet opp våren 2022, og drives av den erfarne diplomaten Berit Enge, som selv har bakgrunn fra norsk representasjon i Washington, Tokyo og den norske FN-delegasjonen i New York. Senteret er et faglig møtepunkt for nordiske journalister som arbeider i den amerikanske hovedstaden. – Her skal studentene bo under oppholdet og vi regner med de vil nyte godt av det gode nettverket. Både i Norden, men ikke minst inn mot amerikansk politikk og ledende amerikanske redaksjoner, sier Magnus. Programmet er finansiert med tre millioner kroner, og skal etter planene gå fram til 2026. BRIJ-programmet bidrar til å øke kompetansen innenfor undersøkende journalistikk. Nettverket skal bidra til journalistikk som undersøker grenseoverstigende forhold, samt utvikle bedre metodikk og verktøy for å sette journalister i stand til å samarbeide om krevende undersøkende prosjekt. Ikke minst skal prosjektet minske avstanden mellom den praktiske journalistikken og den akademiske medieforskningen. UTFORSK-programmet er opprettet for å styrke høyere utdanning med internasjonale partnerskap, øke utvekslingen av studenter og heve kvaliteten på utdanningsprogrammene. American University har over 14.000 studenter og ligger sentralt plassert i Washington D.C.