Pangstart for nytt masteremne: "Fra ide til publisering"

Gravejournalist-legenden Nils Hanson, tidligere leder for SVTs Uppdrag Granskning, startet den første samlingsdagen med et brak.

Studentene deler åpent om sine pågående graveprosjekt, til tross for at konkurrentene sitter tvers over bordet. Her er de nemlig først og fremst studenter som gjør hverandre gode. 

Tolv journalister fra små og store redakjsoner i hele landet er de første studentene som tar masteremnet «Fra ide til publisering»

 

Den energiske og engasjerte graveeksperten er ikke tilfeldig valgt som hovedgjest.

Hanson har nemlig utviklet et system for kvalitetssikring i et av flaggskipene for undersøkende journalistikk i Norden: SVTs Uppdrag Granskning.

Dette er utgangspunktet  for SUJOs opplegg. Noe er justert og lagt til, basert på erfaringer i en rekke graveprosjekter der SUJO har vært involvert.

Faget tar for seg utviklingen av et graveprosjekt fra ide til publisering. Her skal studentene få innblikk i hvordan systematikk, effektiv organisering og kvalitetssikring er bærebjelker i et graveprosjekt.

Journalistene kommer fra blant annet NRK, Sunnmørsposten, Forsvarets Forum, BA, TV2, Oppland arbeiderblad og Vest-Telemark blad.  Sammen deler og diskuterer sine erfaringer og utfordringer med hverandre, og Hanson.

Dette er noe helt unikt, kan senterleder Per Christian Magnus fortelle.

– I denne studentgruppen handler det om å hjelpe hverandre til å bli bedre gravejournalister, og da er åpenhet og ærlighet viktige premisser.

– Her deler journalister sine ideer og prosjekter under planlegging med andre journalister – som man normalt tenker er konkurrenter.

Hanson har  stort engasjement for line by line- redigering, der journalist, redaktør og relevante kvalitetssikrere sitter sammen og redigerer en sak linje for linje. Dette er et av punktene han tar frem under todagers-samlingen til studentene. 

 

«I undersøkende journalistikk fremstiller man ofte ting som er negative for en person eller organisasjon. Det minste vi gravere kan gjøre da er å sikre at alt vi publiserer er rett, relevant og riktig. Eneste måten å sikre dette på er line-by-line». 

 

 

Tekst og foto: Helena Viktoria Johnsen