Pythonstudiene ved SUJO ble til gravesaker om domstolene

I SUJOs masteremne «Python», utviklet Aftenblad-journalisten Tor-Arne Vikingstad en egen Pythonkode. Ved hjelp av denne har han gravd i straffesaker der domstolene selv ikke fører statistikk.

Gravde i over 700 rettsaker

Gjennom masteremnet lærte Vikingstad seg programmeringsspråket, noe som resulterte i en artikkelserie i Stavanger Aftenblad.

Vikingstad har gått igjennom over 700 rettsavgjørelser fra Sør-Rogaland, funnet tall og statistikk ved hjelp av Python-koden. 

Hovedfunnet viser at det blir gitt strafferabatt i nesten 1 av 4 straffesaker.

Vikingstad og hans graveprosjekt er omtalt i Journalisten.  

 

Økende interesse
SUJO ser at det er økende interesse for Python-kunnskaper hos journalister i mediehusene.
 
Ved hjelp av Python kan en innhente og analysere informasjon som allerede eksisterer og ligger tilgjengelig i blant annet databaser. Dette åpner dører til viktig og undersøkende journalistikk som kan avdekke samfunnsproblem. 
 
 
Et nytt masteremne i Python er planlagt til våren 2023. 
 
 
 
Vikingstad har blant annet skrevet disse sakene: