Medieledere og konkurrenter på skolebenken: – Et felleskap de ikke har hatt før.

Til tross for at de 16 redaktørene og reportasjelederne er harde konkurrenter fra hver sine
mediehus, deler de gladelig fra sine erfaringer seg imellom når de denne våren alle er studenter.

– Det er så verdifullt å få noen dager ute av pulsen og komme hit og møte flinke folk, hvor vi kan få
diskutere daglige problemstillinger på tvers av redaksjoner, sier Sissel Skjervum Bjerkehagen,
ansvarlig redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad, og masterstudent ved SUJO. 

 

Det er første gang at masterfaget «Reportasjeledelse i undersøkende journalistikk» går av stabelen
ved SUJO, Senter for undersøkende journalistikk ved UIB. Alle studentene har fått være med på å
evaluere faget de studerer.

 

Viktig erfaringsutveksling

– Studentene sier de har lært viktig metodikk for ledelse og gjennomføring av graveprosjekter, og at
dette vil gjøre dem mer bevisst på rollen sin og tryggere i jobben. Andre snakker om viktigheten av å
dele med og lære av kolleger, i et fellesskap de ikke har hatt før, sier emneansvarlig i SUJO, Kristine
Holmelid.

 

Studentene har ulik erfaring og kommer fra både små og store redaksjoner.

 

Fersk leder

Andrea Rognstrand fra Forsvarets forum, er leder for en redaksjon som til sammen teller ti.

 

– For meg som fersk leder har det vært spennende å kunne diskutere fag med andre i samme eller
lignende roller, og høre hvordan de løser det. Vi møter mange av de samme problemstillingene,
blant annet når det kommer til å prioritere ressursene til nyhetsproduksjon versus lange løp.

 

– Mye å hente på ledelsen

 

Medstudent Carl Gunnar Gundersen, nyhetsredaktør i Stavanger Aftenblad, er leder for både
mellomledere og gravegruppe i avisen. Han setter stor pris på erfaringsutvekslingen.

 

– Jeg har fått høre på mange relevante problemstillinger og eksempler fra alle redaksjoner, og en får
mange forskjellige svar.

 

Nyhetsredaktøren mener det er mye å hente på ledelsen når det er snakk om å få til god
journalistikk.

 

– Vi ledere må ville noe, ville prioritere og ville drive journalistene fremover. Redaksjoner må ta seg
tid til å gå ut av det vanlige nyhetsarbeidet og løfte oss sammen.

Les om masterstudentene i Medier 24.