Årsrapport 2021

I løpet av 2021 har SUJO bidratt til 12 undersøkende journalistiske prosjekter i lokale, regionale og nasjonale medier. Fem av de tolv prosjektene er masterprosjekter.

Collage-2021

Fagpressen, lokale og nasjonale medier

Senter for undersøkende journalistikk bidro i 2021 med hjelp til 12 undersøkende journalistiske prosjekter. Dette var undersøkende prosjekter både i lokale og nasjonale medier og i fagpressen.

 

Vårt Land, Nettavisen, Ringerikes Blad og Utdanning er noen av redaksjonene som fikk hjelp med blant annet systematikk, metode, reportasjeledelse og dataanalyse fra SUJO.

 

 

SUJO stod i 2021 bak Norges største journalistiske samarbeidsprosjekt «Den store folkevandringen», sammen med Landslaget for lokalaviser (LLA) og NRK. Journalister og redaktører fra lokale medier rundt i hele landet deltok i daglige verksteder på Zoom. Resultatet ble over 700 saker i 68 ulike lokalaviser. Mer informasjon om «Den store folkevandringen» finner du her.

 

Målet med prosjektet var todelt: 1. Produksjon av journalistikk om flyttestrømmene som endrer Norge. 2. De deltakende redaksjonene skulle få ny kompetanse. Evalueringen i etterkant viste at et stort flertall hadde fått faglig påfyll innen journalistisk metode, systematikk, reportasjeledelse, historiefortelling og visualisering, og de hadde et ønske om videre kompetanseheving.

 

I tillegg til å yte hjelp i graveprosjekter, har SUJO holdt verksteder i undersøkende metode, systematikk, Excel og reportasjeledelse av undersøkende prosjekter for en rekke redaksjoner.

 

12 studenter leverte sin masteroppgave i undersøkende journalistikk ved UiB i 2021. Flere studenter var deltakere i større journalistiske arbeider, som NRK-/Screen-dokumentaren «Mullaen og Meling» og dokumentaren «Katastrofen Kielland» fra TV 2/Screen. Andre fikk publisert egne graveprosjekter, som «Sannhetens Ord Bibelsenter» i Dagen.

 

Fire prosjekter der SUJO har vært bidragsyter, har levert metoderapport til SKUP for 2021.

 

I 2021 lanserte SUJO og Universitetet i Bergen (UiB) en ny erfaringsbasert master i undersøkende journalistikk. Mastertilbudet er det første i sitt slag, og retter seg mot journalister i fullt arbeid. Tilbudet er blitt til i tett dialog med mediebransjen.

 

Høsten 2021 ble en prøvemodul i Excel lansert. I januar 2022 var 10 journalister fra ulike mediehus i gang med mastermodulen Programmering i Python. Denne mastermodulen vil være med på å tette det datajournalistiske hullet som finnes i mediebransjen. Senere vinteren 2022 lanserer vi modulen Reportasjeledelse av et undersøkende prosjekt.

 

2021 startet med at vi fikk på plass en ny medarbeider: Dataanalytiker Diana Guerrero. Sammen har vi kurset journalister og redaktører i Excel gjennom fysiske og digitale verksteder. På slutten av 2021 ble Astrid Dalehaug Norheim ansatt som reportasjeleder og ansvarlig for vårt erfaringsbaserte mastertilbud.

 

SUJO ble etablert i 2018 takket være økonomisk støtte fra Fritt Ord og Sparebanken Vests allmennyttige midler. I 2021 var vi avhengige av å få nye partnere. Vi er stolte over å ha fått de største norske mediekonsernene med på et partnerskap fra 2022, for å styrke den undersøkende og kritiske journalistikken. Vi er takknemlige for at Schibsted, NRK, TV 2/Egmont, Amedia, Polaris, Fritt Ord og Norsk Journalistlag støtter SUJO økonomisk. Vi er også svært stolte og ydmyke over å ha kommet på statsbudsjettet.