Fra venstre: Karoline J. Litland, Theodor Langston, Andreas Jørgensen, Ingrid Kvamstø, Bendik Reed Årvik, Elise Rønningen.

Fra digital til fysisk undervisning

Det siste året har vært preget av korona og digital undervisning. For de åtte nye masterstudentene i undersøkende journalistikk går høstens undervisning som normalt.

 

– Det er veldig kjekt å være i gang med den fysiske undervisningen. Digital undervisning slår ikke det å møtes fysisk – å diskutere idéer, jobbe sammen i grupper og å kunne invitere gjester til lokalene våre i Media City Bergen, sier SUJOs reportasjeleder Kristine Holmelid. 

Masterstudentene deltar på sin første undervisningsøkt med Fredrik Bjerknes, SUJOs doktorgradsstipendiat, som foreleser.

Skal lære fra de beste

– I høst vil vi invitere en rekke journalister som står bak spennende, undersøkende prosjekter til å snakke for studentene om idéutvikling, metode og historiefortelling. Vi vil at studentene våre skal lære av de beste, og gjerne også bli inspirert til å videreutvikle undersøkende metode, forteller Holmelid.

 

De første gjestene som skal forelese for de nye masterstudentene i høst er Kjersti Knudssøn og Christian Lura. Sammen med NRK-kollegaer stod de bak avsløringen «Millioneventyret», om norske småsparere som investerte millioner av kroner og ble lovet milliarder i gevinst.

Vil gi studentene en god ballast

De nye studentene på masterprogrammet i undersøkende journalistikk ved institutt for informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen er allerede godt i gang med første semester. Alle de nye masterstudentene har journalisterfaring, og flere har tidligere jobbet med undersøkende prosjekter.

 

– Vi har allerede hatt gode diskusjoner om metode og gleder oss til å følge gjengen gjennom de neste to årene, kommenterer Holmelid. 

 

I løpet av det første semesteret skal masterstudentene lære mer om undersøkende metode, samt få en første innføring i håndtering av store datamengder. 

 

– Målet med undervisningen på første semester er å gi studentene en god ballast før de begynner arbeidet med eget undersøkende prosjekt, sier Holmelid.