Den store folkevandringen

I samarbeid med NRK og Landslaget for lokalaviser (LLA) har SUJO bidratt til det som er norges største journalistiske samarbeidsprosjekt. Med NRK og 65 lokalaviser som er organisert gjennom LLA-systemet har vi gravd i tallene for å finne ut om de kan fortelle oss mer om hvor folk flytter til, hvor de flytter fra, og hvorfor de flytter. 

Fokus på å styrke kompetansen i lokalmedier

– Prosjektet vokste frem gjennom nær dialog i flere år mellom oss i SUJO, ledelsen i LLA og nøkkelpersoner i NRK. Fra SUJOs side har det viktigste målet hele tiden vært å styrke kompetansen i lokalmedier i undersøkende journalistikk, understreker leder for SUJO, Per Christian Magnus.

Et datajournalistisk prosjekt

Folkevandringa bygger på et stort datasett som ansatte i NRK har satt sammen. Dette har så blitt delt med alle lokalmedier i LLA- og NRK-systemet. For å takle det store datasettet har SUJO bidratt med reportasjeledelse gjennom daglige verkstedsrom, hvor det også er hentet inn spesialister på sine respektive fagfelt. På den måten skal alle journalister og redaktører som er involvert i prosjektet ha mulighet til å finne historier i datasettet. Samtidig har også historiene som har blitt funnet delt med andre. Slik hjalp også de ulike journalistene og redaktørene hverandre under prosjektet.

– Den første grunnidéen til prosjektet handlet nettopp om å utvikle store datasett som kan konkretiseres ned på kommunenivå. Og det er nettopp utviklingen av en stor database på flyttemønstre i Norge som utgjør det journalistiske råmaterialet i folkevandringsprosjektet. Med dette fikk lokalmedier ikke bare muligheten til å utvikle samfunnsviktige og kritiske saker, men også muligheten til å styrke kompetansen på behandling av store datamengder, kommenterer Per Christian Magnus.

Total har det blitt publisert 554 artikler i 101 aviser, inkludert NRKs egne flater, fra den 12. april til og med 21. mai. Det har blitt publisert flere saker i prosjektet etter 21. mai, men da sluttet LLA å telle.

Daglige verkstedsrom

Kristine Holmelid, reportasjeleder for SUJO, hadde i oppgave å reportasjelede journalistene i de ulike mindre redaksjonene. Sammen med tidligere reportasjeleder i SUJO, Astrid Dalehaug Norheim, fordelte de gruppen med journalister og redaktører, og arrangerte daglige verkstedsrom med gruppene sine. 

 

– SUJO hadde som hovedoppgave å være det journalistiske navet i prosjektet, og verkstedrommene var faglige møteplasser for utvikling av konkrete saker og hjelp til metode og systematikk for videre journalistisk arbeid, sier Kristine Holmelid.

 

– Verkstedene var digitale redaksjonsmøter der journalister og redaktører fra ulike medier møttes daglig for utvikling av saker, med oss i SUJO som reportasjeledere. Vårt mål var å hjelpe journalistene med å foredle research og fakta i grunnlagsmaterialet til god journalistikk. Sammen utviklet vi idéer, drøftet kildebruk, gav hjelp til innsyn og andre grep for å lage best mulig saker, legger Kristine Holmelid til.

 

Skjermdump fra ett av de daglige verkstedsrommene. Foto: Astrid Dalehaug Norheim.