Utvikler den undersøkende journalistikken

Førde er blitt kalla noregsmeister i handel, med ein omsetnad som tilsvarer ein by med det dobbelte av Førde sitt innbyggjartal og med varehandel som nest største næringsveg. 

 

Firda var på nyåret 2020 i gang med eit undersøkande prosjekt om Førde som handelsby, i samarbeid med SUJO. Før koronakrisa trefte var netthandelen de store utfordringa. I mars 2020 søkte Firda om midlar frå Fritt Ord til å utvide prosjektet, for å sjå på korleis Førde vil takle koronakrisa og etterverknadene av den. Gjennom året følgde Firda næringslivet tett gjennom over 20 nyheitsartiklar. Målet var å vise konsekvensane av koronakrisa, etterverknadene av den og utfordringane handelsbyen står i ved inngangen til 2021. Reportasjeleder for prosjektet var SUJOs Kristine Holmelid. 

Utviklingsredaktør Marie Havnen om samarbeidet med SUJO 

– Endeleg er prosjektet om handelsbyen Førde i gang. Vi har fått veldig god hjelp frå Kristine og Per Christian (SUJO) til å forme prosjektet. Både til å utvikle ideane våre, men vel så viktig i jobben med å sette grenser, slik at prosjektet blir realistisk å gjennomføre. Det er spesielt nyttig at nokon med litt avstand til problemstillingane stiller spørsmål ved ideane våre og utfordrar oss til å jobbe på nye måtar. Vi gler oss til å halde fram med serien, og til å sjå kva vi kan få til i løpet av året, sier utviklingsredaktør i Firda, Marie Havnen. 
 

Journalist Ivar Myklebust Longvastølen om samarbeidet med SUJO 

– Samarbeidet har vore nyttig og inspirerande på den måten at rettleiarane Kristine Holmelid og Per Christian Magnus har hjelpt Firda å strukturere arbeidet, og dessutan synleggjere ulike val for konkrete saker/reportasjar, sier journalist i Firda, Ivar Myklebust Longvastøl.