Viktige satsinger i 2021 er flere store journalistiske samarbeid og utvikling av kurs i programmering og digitale verktøy for undersøkende journalistikk. Foto: Zulfikar Fahmy.

Utvikler den undersøkende journalistikken

Siden oppstarten i 2018 har SUJO reportasjeledet 22 saker i norske medier og kurset rundt 160 journalister og redaktører i undersøkende metode. Viktige satsinger i 2021 er flere store journalistiske samarbeid og utvikling av kurs i programmering og digitale verktøy for undersøkende journalistikk.  

Av: Maren Myrseth

I løpet av 2020 gav Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) reportasjelederhjelp til ni undersøkende prosjekter, de fleste i mindre norske redaksjoner. SUJO holdt også en rekke journalistiske verksteder i undersøkende metode.  

Tre graveprosjekter der SUJO gav reportasjeledelse har sendt inn metoderapport til SKUP-prisen for 2020; Fagbladets “Barnehagesjekken” og Dagens to prosjekter “Kartlegging av Kristen-Norge» og “Prisen for jødenes flukt”.  

SUJO utdanner også fremtidens undersøkende journalister. Senterets reportasjeledere er veiledere for de 33 studentene på det nystartede masterstudiet i undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen (UiB).  

Satser på datajournalistikk  

Høsten 2020 ble SUJO tatt opp som medlem i det internasjonale gravenettverket GIJN (Global Investigative Journalism Network) som en av 203 medlemmer i 80 landet. GIJN gir blant annet tilgang til undersøkende verktøy, kontaktpersoner og mulighet for journalistiske samarbeid over landegrensene.   

– Gjennom å hjelpe journalister, redaktører og redaksjoner med konkrete graveprosjekter har vi til nå lært bort en arbeidsform som sikrer gjennomføring og publisering av undersøkende saker. Vi lærer dem en arbeidsmetodikk, og gir dem en metodisk verktøykasse. I tillegg vil vi framover bidra i større grad med konkrete verktøy, sier senterleder Per Christian Magnus.  

– Programmering og dataanalyse blir viktig kompetanse vi skal formidle i årene framover gjennom et samarbeid med de fremste ekspertene ved UiB. 

Oppfordrer til samarbeid 

Når SUJO bidrar med reportasjeledelse i et undersøkende prosjekt, er målet også å gi kompetanse for videre undersøkende arbeid. Avisa Nordhordland og Dagen er eksempler på redaksjoner som har arbeidet mer med undersøkende journalistikk etter hjelp fra SUJO.  

Våren 2020 tok SUJO initiativ til et større samarbeidsprosjekt mellom lokale medier, med god hjelp fra LLA (Landslaget for lokalaviser). SUJO i samarbeid med frilansjournalist Steinar Figved utviklet et stort datasett om korona-smittetall i norske kommuner.  

– Hvorfor kan ikke journalister samarbeide på tvers av redaksjonsgrenser? Spørsmålet stilte vi før etableringen av SUJO, og nedstengningen av landet i mars gav oss anledningen til utprøving. Hver dag i flere uker møttes journalister fra ni ulike lokalmedier digitalt, og sammen utviklet de saker som satte dagsorden lokalt, sier Magnus.   

Viktig akademisk forankring 

Samarbeid og innovasjon er nøklene til å lykkes i journalistikken, mener Magnus.  

– SUJOs akademiske forankring ved Universitetet i Bergen gir oss store muligheter til samarbeid med fagekspertise på mange felt. Vi sitter sammen med verdensledende forskere på medieteknologi, og vegg i vegg med fremragende informasjonsteknologer. Samarbeid og innovasjon er nøklene til å lykkes, både i journalistikken så vel som i forskningen.  Her har SUJO en unik posisjon for å bidra i utviklingen av den undersøkende journalistikken i landet.” 

Arbeidet for å sikre videre finansiering av SUJO er også viktig i 2021. SUJO fikk ved etableringen i 2018 en fireårig økonomisk støtte fra Fritt Ord og Sparebanken Vest. Støtten tar slutt i 2021.  

– Tilbakemeldinger fra de over tjue redaksjonene vi har samarbeidet med og noen hundre journalister og redaktører vi har hatt i workshops, tyder på at SUJO fyller et stort behov og spiller en viktig rolle i presse-norge. Vi går derfor optimistisk i gang med å reise langsiktig finansiering både fra bransjeorganisasjoner og mediekonsern, sier senterleder Magnus.  

– Bidrar til innovasjon  

– Vi ser at den prosjektbaserte og systematiske måten å jobbe på bidrar til å fremme innovasjon i redaksjoner. Redaksjoner melder at de tar med seg verktøyene inn i nye undersøkende arbeider, men også i nyhetsjournalistikken. Vi merker oss en annen systematikk, høyere metodisk og etisk bevisshet, økt selvtillit og mer gjennomarbeidet historiefortelling også etter at samarbeidet med oss er avsluttet, sier Magnus.   

SUJO har fra oppstart januar 2019 og ut 2020 reportasjeledet 22 undersøkende prosjekter i norske medier, de fleste i lokale og regionale redaksjoner.15 av prosjektene er i lokale og regionale medier og nisjeaviser, 2 er i fagblader. 4 er i nasjonale medier og et prosjekt er nordisk. Disse prosjektene har vunnet 9 journalistpriser. 

SUJO har holdt journalistiske verksteder i undersøkende metode for 160 journalister og redaksjonelle ledere.