Velkommen til graveverksted

I samarbeid med STUP – studiepermisjonsordningen holder Senter for undersøkende journalistikk digitalt graveverksted for mindre redaksjonen. Søknadsfrist: 14. januar. Les mer på nettsiden til STUP.

Gjennom workshops, gruppearbeid og individuell oppfølging lærer deltagerne hvordan de skal velge ut og prioritere de gode undersøkende idéene, hvordan de kan arbeide gjennom et undersøkende prosjekt fra idé til publisering og hvordan de følger opp arbeidet i redaksjonen etter publisering.