– Å være en liten redaksjon trenger ikke å være et hinder for god gravejournalistikk

– Å være en liten redaksjon trenger ikke å være et hinder for god gravejournalistikk 

På kort tid har lokalavisen Nordhordland gjennomført to større graveprosjekt. (Fra venstre: s senterleder i SUJO Per Christian Magnus, reportasjeleder Kristine Holmelid. Journalist i Avisa Nordhordland Julie Sætre, journalist Sirill Heimdal og Redaktør Trond Roger Nydal.) Foto: Maren Myrseth

På kort tid har lokalavisen Nordhordland gjennomført to større graveprosjekt.  

– Det er derfor vi går på jobb – for å skrive viktig stoff som betyr noe. I tillegg har sakene blitt godt lest, vi har fått nye abonnenter og de skaper engasjement og debatt i lokalsamfunnet. Vi får mer tyngde som avis, sier redaktør Trond Roger Nydal. 

Av: Maren Myrseth  

– I lokalavis er det ofte slik at du får tilbakemeldinger på det som er feil, når vi skulle ha gjort noe annerledes eller når vi ikke har vært tilstede på et arrangement, sier Trond Roger Nydal.  

-Men i dette tilfellet har vi fått overraskende mange positive tilbakemeldinger. Vi har blitt applaudert og oppfordret til å grave mer av personer jeg trodde skulle mene det motsatte. 

-Har sultne journalister 

Nydal sier at innholdet i graveprosjektene var for viktige til at de kunne slippe taket.   

– Sakene handler om habilitet og varsling i kommunen og lærere som føler at rettighetene deres i arbeidsmiljøloven er mindre verdt enn elevene sine i opplæringsloven når det kommer til oppfattelse av krenkelse. Lærerne mener de i ytterste konsekvens risikerer å ikke ha stillingsvern lenger. Dette er saker som ikke hadde kommet frem i lyset om det ikke var for den journalistiske jobben vi har gjort. 

– Det er derfor vi går på jobb – for å skrive viktig stoff som betyr noe. I tillegg har sakene blitt godt lest, vi har fått nye abonnenter og de skaper engasjement og debatt i lokalsamfunnet. Vi får mer tyngde som avis. Uten denne effekten hadde det vært vanskelig å forsvare.  

Redaktøren er raus med å gi ros til resten av redaksjonen.  

– Jeg vil gjerne rose hele redaksjonen – både de som jobbet med prosjektene og de som har holdt fortet. Uten sultne, lærevillige, modige og ambisiøse journalister hadde det ikke vært mulig.  

– Det er tøft 

Det har likevel ikke alltid vært lett å drive gravejournalistikk. 

– Det er tøft både for meg som redaktør og de som jobber med prosjektene.Graving i ein redaksjon på vår størrelse må gjøres parallellt med den ordinære jobbingen. Denne typen journalistikk tar tid, og det er fullt mulig å jobbe med gravestoff parallelt. Men i visse perioder må det ryddes tid slik at journalistene får konsentrere seg om kun det. 

Avdekket klandreverdige forhold 

Graveprosjektene skulle vise seg å få konsekvenser for kommunen. 

– Den ene saken resulterte i at et politisk parti meldte saken til politiet. Her har politiet konkludert med at de ikke vil etterforske, men det er mulig at dette vil påklages. I den andre saken mener flere lærere at skoleledelsen og kommuneledelsen tolker lovverket feil. I tillegg får vi generelt flere tips om tyngre saker, som har resultert i en god del stoff, sier Nydal. 

I den første artikkelserien har kommunen erkjent feil og laget nye og strengere retningslinjer.  

– Så selv om politiet ikke vil etterforske saken og de involverte ikke blir straffet, er det avdekket forhold som er klanderverdige. Det har også bidratt til offentliggjøring av hele granskingsrapporten og alle detaljane har kommet fram i lyset. 

– Jeg har takket han mange ganger 

Sirill Heimdal er fast ansatt journalist i Avisa Nordhordland og var med på begge graveprosjektene.   

Journalist Sirill Heimdal synes det er fantastisk å ha en redaktør som har turt å satse på gravejournalistikk. Foto: Karoline Nordgulen.

– Jeg synes det er helt fantastisk at vår redaktør har turt å satse på gravejournalistikk. Det har jeg også takket han for flere ganger. Avisa Nordhordland har jo ikke en tradisjon for å drive gravejournalistikk. Det at han faktisk satte av de få ressursene vi hadde for å gjøre det er jeg veldig takknemlig for.  

– Da vi gikk i gang med disse graveprosjektene hadde jeg aldri jobbet med det før. Det har vært veldig lærerikt, og jeg tror ikke vi kunne ha tilegnet oss denne kunnskapen uten å ha gått gjennom det vi har gjort nå. Veldig kjekt, men litt skummelt også.  

Samarbeidet med SUJO har vært verdifullt, påpeker Heimdal.  

– Jeg tar med meg alt jeg nå kan om gravejournalistikk fra samabreidet med SUJO. Alt fra metodikk, pressetikk og samarbeid med andre kolleger og eksterne aktører som SUJO. I tillegg få inn rutiner og vaner og hvor mye betydning ord kan ha. For eksempel at man må tenke gjennom absolutt alle formuleringer. 

– Styrker sin posisjon i dekningsområdet 

Senterleder for SUJO, Per Christian Magnus, sier at samarbeidet med avisen har vært veldig spennende. 

– SUJOs målsetting er å hjelpe redaksjoner med konkrete graveprosjekt, men også gi dem verktøy og metodikk til videre graving. Hos Avisa Norhordland har ett graveprosjekt ført til flere. Mitt inntrykk er at det første graveprosjektet virket veldig inspirerende og motiverende for både journalister og redaktør. 

Magnus påpeker at å være en liten redaksjon ikke trenger å være et hinder for god gravejournalistikk.  

Magnus påpeker at å være en liten redaksjon ikke trenger å være et hinder for god gravejournalistikk.  Foto: Zulfikar Fahmy.

– Jeg synes Nordhordland er et veldig godt eksempel på en liten lokalavis som gjennom grundig undersøkende journalistikk styrker posisjonen sin i dekningsområdet.  De blir tatt mer på alvor av publikum, og av politikere i byråkrater. De oppfyller rett og slett sitt samfunnsansvar! 

– De har vært flinke til å dele kompetansen i redaksjonen.  Det er en liten redaksjon, og nå er vel hele redaksjonen i sving med nye graveprosjekter. Og det er veldig gledelig!