Første internasjonale graveprosjekt

Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen har gjennom store deler av 2020 vært involvert i sitt første internasjonale samarbeid: 

Finlands største svenskspråklige avis, Hufvudstadsbladet, har gransket diskriminering av kvinnelige dirigenter i Finland. Og i den forbindelse er kjønnsfordelingen blant dirigenter for alle finske symfonikonserter det siste tiåret analysert. 

I høykulturlandet Finland utgjør det 12.000 konserter. Et ganske massivt datasett. 

– De driver kritisk undersøkende journalistikk på kulturfeltet, som i liten grad gjøres i Norge. Og de tar i bruk digitale verktøy i innsamling og databehandling som resulterer i grundig avslørende journalistikk, sier senterleder Per Christian Magnus til Journalisten. 

Les mer på Journalisten.no.