Filter nyheter

I mars 2020 lyste SUJO ut et gravestipend om koronapandemien. SUJO tilbød reportasjeledelse og 50.000 kroner til et undersøkende journalistisk prosjekt om koronaviruset. Flere gode søknader kom inn, og Filter Nyheter fikk stipendet. Dette resulterte i flere artikler om adgang til og handel med smittevernutstyr til norske kommuner i starten av koronapandemien. Journalister var Jonas Skybakmoen og Tora Lind Berg.