(Til venstre) Bjarte Trettenes fra TV 2 og Synnøve Åsebø fra VG. Foto: TV 2/ Privat.

Masterstudenter fikk avtale med graveredaksjoner

Fem graveledere fra landets største medier kom til UiB og SUJO for å høre på masterstudentenes skisser til graveprosjekter. Nå har flere studenter sikret seg avtaler med norske redaksjoner. 


Av: Maren Myrseth 


– Jeg ble imponert over flere av prosjektene som ble presentert og er sikker på at vi kommer til å se mange av dem på trykk hos de store redaksjonene i Norge i løpet av 2021, sier Synnøve Åsebø, nyhtessjef i VG.  

Hun er en av fem graveledere som nylig har besøkt masterstudiet i undersøkende journalistikk og fått innblikk i studentenes idéer til graveprosjekt. 

Etter første året på masterstudiet leverte våre 16 masterstudenter sine prosjektskisser. Dette var bearbeidede idéer til de undersøkende prosjektene de skal bruke det neste året på. Studentene skulle skrive om tema for prosjektet og blant annet presentere mulige metoder og hypoteser, plattform for graveprosjektet og hvor de kunne tenke seg å presentere prosjektet. 

De fleste ønsket avtale med de største mediene, og SUJO inviterte derfor gravelederne i TV 2, NRK, Aftenposten, VG og Dagbladet til SUJO. 

Alle sa ja til å komme. Gravelederne fortalte masterstudentene hvordan de jobber med graveprosjekter i sin redaksjon. Hva kreves av et undersøkende prosjekt hos dem og hva kan de tilby studentene hvis de har et godt nok prosjekt? Samtidig fikk studentene mulighet til å pitche sine prosjekter til gravelederne.


Gravejournalistikk er selve kjernen av journalistikken

Åsebø forteller at hun opplevde masterstudentene som en engasjert gjeng. 

– Det var – som alltid – hyggelig å bli invitert til SUJO for å snakke om hvordan vi jobber med undersøkende journalistikk i VG. Studentene hadde mange spørsmål i etterkant av foredraget, og jeg håper at de også ble litt inspirerte.

VG samarbeidet med masterstudent Johanna Magdalena Husebye i 2019 da hun publiserte sitt graveprosjekt om selvmord blant eldre i VG. 

– Johanna var i redaksjonen hos oss i flere måneder, og det var lærerikt både for henne og oss. Vi har veldig gode erfaringer fra det prosjektet, og for oss er det derfor viktig å få innblikk i hva som rører seg blant masterstudentene også nå, sier Åsebø.  

Åsebø understreker at det er utrolig oppløftende og positivt for fremtiden til norsk journalistikk at interessen for gravejournalistikk blant unge øker. 

– Gravejournalistikk er selve kjernen av journalistikken. Det er pressens oppgave å kontrollere alle som utøver makt i samfunnet vårt. Jeg snakket blant annet om VVP 1.5 til studentene, og om det å avdekke overgrep mot enkeltpersoner. Det satses på gravejournalistikk i mange norske redaksjoner, og det er gledelig. Samtidig kan ikke alle journalister utelukkende drive med undersøkende journalistikk, som både er tidkrevende og kostbart.


– Flere svært spennende prosjekter 

Bjarte Trettenes, redaksjonssjef i TV 2 Nyhetene, forteller at TV 2 vil prioritere graveprosjekter. 

– For TV 2 er det viktig å få presentert vårt arbeid og kanskje inspirere studentene til å fatte interesse for solid journalistikk som graveprosjektene representerer. Vi kommer gjerne tilbake og vil prioritere dette, både for å få vist frem hva TV 2 arbeider med, men også i rekrutteringsøyemed hvor vi kan få kontakt med dyktige masterstudenter og de andre studentene på journalistikk.

– Det er flere svært spennende prosjekter som virkelig har potensial. Men mange av dem også uferdige og som krever veiledning og mer research som «kjøtt på beinet» før det kan publiseres. Men så tidlig i prosjektet er dette normalt. De vil jo bli coachet til å gjøre prosjektene bedre og klare til publisering. 

Trettenes uttrykker tror at gravejournalistikk kan være en motpol til den raske nyhetsstrømmen som vi alle får i det daglige. 

– Ingenting gleder en «gammel» journalist mer enn at unge journalister går for gravesaker. Kanskje er det et tegn på at unge etterspør kvalitetsjournalistikk, og ønsker en motpol til den raske strømmen av nyheter som flyter forbi i et vanvittig tempo dag ut og dag inn. Alle trenger å stoppe opp, ta seg tid til å lese en god gravesak eller en longread som fortelles gjennom bilder eller gjennom personer som berører. Å trekke unge i dag ut av SoMe-verdenen og inn i virkeligheten ved hjelp av god journalistikk, er bra!


Studentene fikk god innsikt

Senterleder i SUJO, Per Christian Magnus, forteller at studentene fikk god innsikt fra besøkene av gravelderne. 

– Jeg tror våre studenter fikk et godt og levende innblikk i hvordan store norske medier organiserer sin undersøkende journalistikk. Ikke minst fikk de formidlet hvor krevende dette arbeidet er og hvor viktig det er at jobbingen med graveprosjektet organiseres og struktureres godt.

Masterstudentene har alle ambisiøse prosjekter som vil kreve mye og tungt arbeid, mener Magnus. 

– Om de lykkes vil det også være journalistiske saker som setter dagsorden og bidrar til at journalistikken i Norge oppfyller sitt samfunnsansvar.

SUJOs reportasjeledere veileder masterstudentene ved UiB. 

– SUJO bidrar til at masterprogrammet er praktisk orientert og konkret innrettet mot kompetansebehovene i norske redaksjoner. Samtidig er programmet godt akademisk forankret ved UiB, og gir studentene en bred og solid base for journalistisk arbeid på høyt nivå. Vi ser også at studentene etter fullført mastergrad får gode jobber, og tilfører arbeidsplassene sine viktig erfaring og relevant kompetanse.