Carina Wangensten i Bømlo-nytt

Spennende saker med få ressurser

I små redaksjoner er det gjerne lite ressurser til digital utvikling. Hva kan du da gjøre med få midler og små ressurser for å gjøre sakene mer spennende for leseren?

Journalist Carina Wangensten i Bømlo-nytt gir gode råd og viser konkrete eksempler på hvordan du med lydklipp, GIF, levende bilder og andre virkemidler kan gjøre nettsaken til noe helt annet enn en kopi av papiravisen.