Vigdis Holmaas. Foto: Marit Hommedal

Konstruktiv journalistikk i koronakrisen

Koronainformasjonen fosser over oss i store mengder, og ordet krise er ikke overdrevent. Hvordan kan konstruktiv journalistikk motvirke apati og unødvendig frykt?

Hvilke grep får opp alternative ideer på morgenmøtet? Og hvordan kan konstruktiv journalistikk bygge tillit til nyhetsmedia i krisetider?

Konstruktiv journalistikk stiller krav til balanse i nyhetsbilde. Både minus og pluss må med. For krise og utvikling er to sider av samme samfunn, og der det er problemer er det ofte også løsninger.