Senterleder Per Christian Magnus, journalist Thomas Frigård og SUJOs reportasjeleder Kristine Holmelid

SUJO reportasjeledet 14 prosjekter i 2019

Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) bidro med reportasjeledelse til 14 undersøkende prosjekter i lokale, regionale og nasjonale medier i sitt første driftsår. I tillegg har rundt 90 journalister og ledere deltatt på SUJO-workshops i undersøkende metodikk i 2019.

 

– Hvordan klarte en lokalavis i Nord-Norge å få Stortinget til å debattere behandlingen av de mange som faller mellom kriminalomsorgen, helsevesenet og kommunene? Hvordan klarte en enda mindre lokalavis – på Øvre Romerike – å avdekke det store omfanget av strafferabatter i norsk rettsvesen, og sette dette på den nasjonale dagsorden? Hvordan klarte TV 2 å avsløre pengestrømmen fra et vindkraftverk på Sør-Vestlandet til «Skrekkens Hus» på Cayman Island? Svaret er SUJO: Senter for undersøkende journalistikk, sier senterleder Per Christian Magnus.

 

Thomas Frigård i lokalavisen Raumnes ble første journalist som fikk reportasjeledelse av SUJO. Frigård avdekket i samarbeid med SUJO at det i en treårsperiode ble gitt strafferabatt i over halvparten av dommene i Øvre Romerike tingrett grunnet sen saksbehandling.

 

Fra journalisten.no: Thomas Frigård ble førstemann ut hos Senter for undersøkende journalistikk: – Smertefullt og ekstremt lærerikt

Avisa Nordland hadde drevet innledende research da de fikk stipend og reportasjelederhjelp av SUJO til å jobbe med historien om Mia: «Jenta ingen kan hjelpe». En større reportasje og en rekke nyhetssaker ble resultatet av samarbeidet, og høsten 2019 vant Avisa Nordland «Svarte Natta»-prisen og Amedias pris for beste journalistikk i 2019 for historien om Mia. Både Thomas Frigård i Raumnes og Avisa Nordland har levert metoderapport til SKUP for sine undersøkende prosjekter. Det samme har avisa Dølen og masterstudent Johanna Husebye, begge reportasjeledet av SUJO. 

 

Vår hovedoppgave er å hjelpe mindre redaksjoner, lokal- og regionalmedier. Kritisk undersøkende journalistikk er like viktig her som i store nasjonale medier. Uten dette får vi store hvite flekker i dekningen av landet vårt – journalistikken svikter sitt samfunnsoppdrag der det ofte trengs mest – nemlig i kommuner, regioner og organisasjoner, sier Per Christian Magnus.

 

SUJO ble opprettet høsten 2018 etter initiativ fra Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Senteret er gjort mulig med støtte fra Fritt Ord og gavemidler fra Sparebanken Vest.

 

SUJOs metodikk er å gi reportasjeledelse til aktuelle prosjekter, samtidig som journalister og ledere lærer verktøy og systematikk for å drive undersøkende journalistikk videre. Målet er at journalister og ledere som har fått hjelp fra SUJO til et prosjekt, sprer denne kunnskapen i sin redaksjon, sier Per Christian Magnus.

 

SUJO følger de undersøkende prosjektene gjennom tre faser – fra et oppstartverksted, via et verksted midtveis og til slutt en gjennomgang av prosjektet før publisering. SUJO trekker inn fagekspertise i prosjektene der dette er ønskelig og nødvendig, og bidrar blant annet med innsynshjelp, etikkbistand og metodekunnskap, som datainnsamling- og bearbeiding og historiefortelling.

SUJO Workshop med Kvinnheringen
SUJOs oppstartsworkshop med Kvinnheringen.

Flere av prosjektene SUJO reportasjeledet i 2019 er i mindre redaksjoner. I tillegg til Raumnes og Avisa Nordland, er Kvinnheringen, Saltenposten, Dølen og Dagen mindre redaksjoner som har fått hjelp til reportasjeledelse av SUJO.

 

Flere av sakene SUJO har reportasjeledet hadde allerede fått økonomisk støtte til prosjektet av Fritt Ord. Vi ser at økonomisk støtte fra Fritt Ord, blant annet til frikjøp av journalister og vikarhjelp, sammen med tett journalistisk oppfølging fra SUJO, er en god kombinasjon. Alle de 14 prosjektene SUJO bestemte seg for å investere i er blitt publisert, sier Per Christian Magnus.

 

Av større medier fikk Bergens Tidende hjelp av SUJO til å utvikle prosjektet «Historier om fattigdom», mens SUJO hjalp TV 2s nyhetsavdeling i Bergen med avsløringen om at inntekter fra norsk vindkraft sendes til en skattefri øy i Karibien.

 

Masterutdanningen i undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen er tilknyttet Senter for undersøkende journalistikk. Første kull ble uteksaminert våren 2019, og våren 2021 tar 18 studenter sin master i undersøkende journalistikk her. Våre første masterstudenter publiserte sine undersøkende prosjekter i Dagbladet, NRK, BA og VG.

Foto: Zulfikar Fahmy. Fra venstre: Stine Slettås Machlar, Ruth Mari Svendsen Skulbru, Anne Jo Lexander, Karoline Risnes, Magnhild Mostad, Marita Saue Hamre, Birgit Opheim, Andrea Ånestad, Henrik Eilertsen Hauken, Daniel Gangeskar, Håvard Lied, Magnus Fjeldstad, Sindre Osland Yndestad, Knut Gigs. Ikke tilstede: Klaus Gustafsson, Vilde Midtbø Ulsten

Vi har rekordmange studenter på det nye kullet, hele 16 studenter. Dette er svært engasjerte studenter, og flere er allerede er godt i gang med spennende graveprosjekter, sier Per Christian Magnus.

 

SUJO har også holdt en rekke workshops for lokaljournalister og reportasjeledere dette året. Rundt 90 journalister og ledere har deltatt på slike workshops, der arbeid med konkrete idéer til undersøkende prosjekter er i fokus. SUJO er også deltaker i flere internasjonale journalistiske samarbeidsprosjekter.