Saken om Mia var tema for Stortingsdebatt

Dokumentaren om Siw i Stavanger Aftenblad og Mia i Avisa Nordland er bare to av omlag 6000 historier om mennesker i Norge som er ekstra hardt rammet av rusproblemer og/eller psykiske lidelser.

Omtrent klokken 17:00 tirsdag ettermiddag var saken om Mia ett av temaene for Stortingsdebatten. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) startet debatten med spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om konkrete tiltak.

– Spørsmålet er hva helseministeren mener han og regjeringen vil gjøre av nasjonale tiltak for en av de mest utsatte gruppene: De med omfattende rus og psykiatriproblematikk, slik at de får omsorg og forsvarlig helsehjelp sa Kjersti Toppe.

Kjersti Toppe sin interpellasjon kan du se på an.no.