Avisa Nordland: Mias historie

Sammen med journalist Siri Gulliksen, Alexander Kjønsø Karlsen, Anders Bergundhaugen og fotograf Tom Melby i Avisa Nordland har SUJO arbeidet med saken om Mia; en 23 år gammel kvinne som har sittet varetektsfengslet siden oktober 2017. Mia er for syk for fengsel, men for frisk for psykiatrien, og faller derfor mellom to stoler.

 

Den første reportasjen om Mia favnet om hele 44 sider i Avisa Nordland sin lørdagsutgave av Endelig Helg den 23. februar 2019. Saken har i tillegg fått nasjonal oppmerksomhet ved at den er tatt tak i på Stortinget, hvor det er blitt rettet spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om hvorvidt hjelpen Mia har fått har vært tilstrekkelig (les her).

 

Lesere av historien om Mia

Avisa Nordlands historie om Mia (kapittel 1-10) ble også publisert av andre aviser i Amedia-konsernet. Tallene under viser lesere og lesetid for hele konsernet:

  • Antall nettlesere på utgaven: 66 328
  • Snittlesetid per nettleser: 8 minutter og 59 sekunder

 

+ Les sakene her

Alexander Kjønsø Karlsen om samarbeidet med SUJO

— Samarbeidet med SUJO har vært svært viktig for oss. Saken ville nok ha blitt publisert uansett, men produktet ville på langt nær blitt like bra uten innspill og støtte fra Kristine og Per Christian. Vi satt på alt av dokumentasjon selv da vi tok kontakt med SUJO. Hjelpen med å konkretisere problemstillinger, identifisere viktige kilder og strukturering av arbeidet, har bidratt til at arbeidet har gått enklere. 

 

— Det å ha dyktige støttespillere man kan «kaste ball» med underveis, og som kan se på sakene litt mer distansert enn hva vi klarer selv har også vært til god hjelp. Selv om samarbeidet har ført til at vi har «kastet» en rekke utkast til saken, ville vi ikke vært rundene for uten. Vi er selv svært fornøyd med sluttproduktet som har bidratt til å rette søkelys på et system som ikke klarer å ivareta alle. 

 

— Tilbudet fra SUJO er en enestående mulighet for mindre mediebedrifter til å kunne ta fatt på større prosjekter.  Det er bare å erkjenne at ikke alle sitter på den nødvendige kompetansen man trenger for å begynne på et større sakskompleks. Og her kan SUJO virkelig bidra med viktig kompetanse, erfaring og økonomisk støtte for å få landet prosjektene. Alt dette har vært viktig for oss. Vi har lært svært mye av samarbeidet, og vi vil påstå at kunnskapene vi nå sitter på gjør oss til bedre journalister. Kompetansen er også delt på flere i redaksjonen, og vi håper at vårt samarbeid med SUJO bidrar til at også andre ser mulighetene som ligger i et samarbeid.