SUJOs stipendiat presenterte for Norsk Mediehistorisk Forening

Studien tar for seg hvordan politisk stoff blir presentert på førstesidene i fire aviser i Norge og Danmark: Dagbladet, Adresseavisen, Politiken og Ekstrabladet. Studien konkluderer blant annet med at det blir mindre politisk stoff på førstesidene (utenom i Politiken), og at Dagbladet er den som i størst grad individualiserer dekningen av stormaktspolitikk.

 

Studien ble presentert i selskap med Gudmund Hernes ved Fafo, Anne Krogstad ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, Bente Kalsnes ved Oslo Met og kollega Karoline A. Ihlebæk ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, Anders Olof Larsson ved Høyskolen Kristiania og Tellef Raabe ved Cambridge University.

Forsiders politiske virkelighetsbilder i et femtiårsperspektiv: Abstract

I denne studien undersøker vi politisk nyhetsprofilering slik den kommer til uttrykk i norsk og dansk forsidedesign fra 1970 og frem til i dag.

De fire avisene som undersøkes er Dagbladet og Adresseavisen i Norge, og Politiken og Ekstrabladet i Danmark. Avisene er valgt fordi de kan antas å ha svært ulike tilnærminger til nyhetsstoff ut fra sine ulike posisjoner i avismarkedet, og materialet består av dypdykk i tre årganger, henholdsvis før og etter offset, og før og etter digitalisering, nærmere bestemt 1970, 1987 og 2017. Gjennom en kvalitativ innholdsanalyse av titler, bilder og design undersøker vi hvilke veivalg den enkelte avis har gjort etter den formelle avpolitiseringen av nyhetsmediene, og hvordan disse kommer til uttrykk gjennom ulike designgrep. Analysen viser blant annet at politisk stoff har tapt terreng på førstesiden i alle avisene, bortsett fra i Politiken, og at Dagbladet har gått lengst i individualisert, sjablongaktig dekning av stormaktspolitikk.

 

Presentasjonen til Fredrik kan du se her.