Åpning av Senter for undersøkende journalistikk

Undersøkende journalistikk tilhører kjernen av nyhetsmedienes samfunnsoppdrag og legitimering, nemlig å avdekke og avsløre maktmisbruk i samfunnets institusjoner, politisk korrupsjon, økonomisk kriminalitet, overgrep fra næringsinteresser, eller andre tema av stor samfunnsmessig betydning. Senter for undersøkende journalistikk vil styrke denne journalistikken.

 

Senteret vil bli det første i sitt slag i Norge, etter modell av lignende initiativ i USA og Storbritannia. Dette er uavhengige og ikke-kommersielle sentra for journalistikk etablert ved universiteter med profilert satsing på utdanning av journalister.

 

Senteret skal produsere grundig, undersøkende journalistikk. Det skal bidra til å bygge kompetanse i og kunnskap om undersøkende journalistikk, samt utvikle et nasjonalt nettverk for samarbeid og kompetanseutvikling mellom journalister og mediehus.

 

Program:

10:15 – 12:00

Offisiell åpning av senter for undersøkende journalistikk med taler og innlegg av blant annet rektor Dag Rune Olsen ved UiB og direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås.

 

13:00-15:00

Seminar med Nils Hanson (Uppdrag granskning SVT)

 

Nils Hanson regnes blant de fremste ledere av undersøkende journalistikk i Norden. Han er mangeårig redaktør av SVTs Uppdrag Granskning og innehar et æresdoktorat i journalistikk ved Gøteborg-universitetet.

 

Han vil dele sin mangeårige erfaring med store og krevende avslørende journalistiske arbeider i et innlegg om graveledelse. Programmet han leder, Uppdrag Granskning, har en rekke ganger siden oppstarten i 2001 også satt internasjonal dagsorden, f.eks. avsløringen av Ingvar Kamprads hemmelige fond i 2011, Telia Sonera-skandalen i 2012-15, den store dopingavsløringen i 2013, og som sentral partner i de store avsløringene rundt Panama Papers og Paradise Papers.

 

Sammen med nytilsatt sjefredaktør i Klassekampen, Mari Skurdal, vil han i den andre timen diskutere aktuelle utfordringer i arbeidet med krevende og avslørende journalistikk.

 

Seminaret vil være svært aktuelt for redaksjonelle ledere, men også for journalister og studenter.