Hva er

SUJO

Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen er det eneste senteret i sitt slag i Norden. SUJOs målsetting er å styrke den undersøkende journalistikken i Norge, med spesielt ansvar for lokale, regionale og mindre medier. 

Selvledelse/reportasjeledelse av et undersøkende prosjekt

Systematikk i et undersøkende prosjekt

Metodekompetanse

Dataanalyse

Etikk

Formidling

Et redaksjonelt miljø med erfarne journalister, forskere og studenter

Veiledning av masterstudenter i undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen (UiB)

Tilgang til vårt nettverk ved Media City Bergen, UiB og gjennom det internasjonale gravenettverket GIJN

Referanser

Trine M. Næss, Jon Christian Lundstadsveen og Magnus Wikan

For oss som gravegruppe har SUJO vært en viktig kunnskapsleverandør i de mest krevende prosjektene vi har jobbet med. De har bidratt til å sikre en god prosess, med avklaringer omkring hypoteser og kildebruk, samt etiske og metodiske utfordringer. SUJO har stilt opp med ressurser til gjennomgang av saker og gitt innspill til hvordan vi best kan formidle journalistiske funn.

Trine M. Næss, Jon Christian Lundstadsveen og Magnus Wikan

Journalist, TV 2

Alexander Kjønsø Karlsen

– Et samarbeid med SUJO er en unik mulighet til å få innspill og lære fra noen av landets beste reportasjeledere innenfor undersøkende journalistikk.

Alexander Kjønsø Karlsen

Journalist, Barnehage.no

Ingeborg Eliassen

– Journalister som samarbeider og løfter hverandre kommer ofte lenger enn reportere som jobber hver for seg. Denne grunnleggende ideen ligger i Senter for undersøkende journalistikk.

Ingeborg Eliassen

Journalist, Investigate Europe

Våre

ansatte

Per Christian Magnus

Senterleder

Kristine Holmelid

Reportasjeleder

Regine Olsen-Hagen

Administrativ leder

Diana Guerrero

Dataanalytiker

Fredrik Bjerknes

Stipendiat

Faglig råd:

Senter for undersøkende journalistikks faglige råd består av ressurspersoner med bred erfaring og kompetanse innen undersøkende journalistikk. SUJO har jevnlige møter med rådet, som blir orientert om og bidrar med innspill til SUJOs strategi og aktiviteter. 

Har du en undersøkende idé?

Ved Senter for undersøkende journalistikk får du hjelp tilpasset ditt undersøkende prosjekt og dine kompetansebehov.

Vi kan blant annet tilby reportasjeledelse og hjelp innen metodebruk, systematikk, datastøttet journalistikk og historiefortelling. Vi har tilgang til et nettverk av hjelpere, blant annet ved Universitetet i Bergen, våre samarbeidspartnere i Media City Bergen og GIJN (Global Investigative Journalism Network).

 

Vi tilbyr reportasjeledelse og workshops enten digitalt, hos oss i Media City Bergen eller i deres redaksjon.

 

Vi har ledige arbeidsplasser for korte opphold i våre lokaler i Media City Bergen. Hospiterende journalister blir del av et redaksjonelt miljø sammen med senterets ansatte, masterstudenter og andre hospiterende journalister.

 

Noen har større behov enn andre for konfidensialitet rundt sitt prosjekt. Hver enkelt hospiterende journalist får tilbud om opplegg tilpasset sine konkrete behov. 

Det er ingen tematiske avgrensninger på prosjektene.

Prosjekter som får SUJOs hjelp er undersøkende og forventes å kunne sette dagsorden lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Samarbeidsprosjekter på tvers av redaksjoner er også velkomne.

 

Har du en idé? Ring oss eller send en kortfattet prosjektidé, så tar vi kontakt. 

Per Christian Magnus

Senterleder

Tlf: 414 23 330

Mail: per.magnus@sujo.no 

Kristine Holmelid

Reportasjeleder

Tlf: 909 50 320

Mail: kristine.holmelid@sujo.no 

Støttespillere

Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) er et initiativ igangsatt av Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. 

Senteret er gjort mulig med støtte fra Fritt Ord og gavemidler fra Sparebanken Vest. 

SUJO ble høsten 2020 er medlem av det verdensomspennende gravenettverket GIJN (Global Investigative Journalism Nettwork).